Khi làm tóc thì không thể không gội đầu mà gội đầu trong mùa đông thì không thể dùng nước lạnh để gội đầu cho khách hàng, vì th